Kozminski Business School

Karol Marek Klimczak

Od 2015 uruchamiam nową stronę: kmklimczak.edu.pl

Wstępnie

Ta strona internetowa poświęcona jest mojej pracy naukowej, dydaktycznej i biznesowej. Jestem adiunktem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie , gdzie pracuję w Katedrze Finansów.

Zainteresowania

Karol M. Klimczak i Jacek Maliszewski na parpgovpl

Moje prace badawcze koncentrują się wokół zarządzania ryzykiem, finansów przedsiębiorstw i sprawozdawczości finansowej. Od wielu lat interesują mnie zagadnienia ryzyka i zarządzania ryzykiem. Napisałem na ten temat rozprawę doktorską na Uniwersytecie Łódzkim, a w tej chwili prowadzę dalsze badania nad problemami zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach i administracji publicznej. Moim celem jest opracowanie skutecznych metod wdrażania procesów zarządzania ryzykiem oraz kontroli ich efektywności. W 2009 roku uzyskałem stypendium funduszu imienia T. Sendzimira funkcjonujący w ramach Connecticut Community Foundation Center for Philanthropy do Uniwersytetu Yale, gdzie prowadziłem badania porównawcze, zdobywając wiedzę o zarządzaniu ryzykiem i ładzie korporacyjnym w USA. Obecnie pracuję nad rozprawą dot. teorii i metod badań nad zależnością pomiędzy informacją rachunkową a wyceną akcji na regulowanych rynkach kapitałowych.

Dydaktyka i szkolenia

Karol M. Klimczak w TVN Biznes Prowadzę zajęcia, szkolenia i doradztwo z zakresu sprawozdawczości finansowej, rachunkowości międzynarodowej, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej. W nauczaniu wykorzystuję intensywnie multimedia, w tym e-learning, a nawet programy telewizyjne jak Blajer Mówi Biznes w TVN CNBC. Posiadam w tym zakresie specjalne kwalifikacje w postaci dyplomu Master of Science Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Niemcy), w specjalności e-biznes.

Badania

Zajmuję się obecnie dwoma dużymi projektami: przepływem informacji na rynkach kapitałowych oraz zarządzaniem ryzykiem w sektorze finansów publicznych, z czego pierwszy jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Wyniki moich prac badawczych są dostępne w dziale publikacje. Moje prace w toku są dostępne są w serwisie SSRN. Tylko proszę o niekopiowanie do prac magisterskich - i tak wyjdzie przy sprawdzaniu uniwersyteckim pajączkiem, a po co? Rozprawę doktorską mogę udostępnić zainteresowanym.

Kontakt

Informacje kontaktowe znajdują się w katalogu pracowników uczelni.

Uczelnie

Organizacje

Oprogramowanie

View Karol M. Klimczak's profile on LinkedIn